Micro-credential Inleiding tot de accountancy

FCINAC_EB22_Everaert_Inleiding tot de accountancy
Nederlands

Elke onderneming is verplicht om minstens één keer per jaar een overzicht te geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van het afgelopen jaar.  Deze vorm van financiële rapportering gebeurt aan de hand van de jaarrekening.  Deze cursus is een inleidende cursus en heeft als doel de studenten een inzicht te geven in de basisbegrippen, de achterliggende principes en de inhoud van de financiële rapportering. Het waarom, de inhoud en de wijze van financieel-economisch rapporteren in het ondernemingsleven staan centraal en de studenten leren deze toe te passen in concrete situaties.

Inhoud

De inhoud omvat volgende topics:

•  Basisbeginselen van dubbel boekhouden

•  Algemeen aanvaarde boekhoudbeginselelen

•  Boekhoudtechnieken

•  Boekhoudkundige verwerking van courante verrichtingen

•  Van boekhouding naar jaarrekening

•  Waarderingsregels

•  Inhoud van de rubrieken van de jaarrekening

•  Inhoud van de rubrieken van de resultatenrekening

Leerresultaten

1  Elke rubriek van de jaarrekening met eigen woorden verklaren.

2  Correct inschatten van managementbeslissingen (aankoop, verkoop, investering, financiering) op de winstgevendheid, liquiditeit en het geïnvesteerd vermogen van een onderneming.

3  Het btw-mechanisme voor ondernemingen toelichten.

4  De waarderingsregels voor activa en passiva toepassen in reële situaties.

5  Eenvoudige transacties in de boekhouding noteren (grootboek, journaal en proef- en saldibalans).

6  De jaarrekening opstellen voor een beperkte set aan transacties.

7  De taal van de financiële rapportering correct hanteren (financiële geletterdheid).

De micro-credential volgt hetzelfde stramien als de reguliere opleidingsonderdelen. 

  • Contacturen: 30u
  • Studetijd: 120u

Inschrijven voor deze micro-credential kan eenvoudig via deze pagina. Meer info vind je via de studiekiezer

Schrijf je hier in

Micro-credential Inleiding tot de accountancy

Beschrijving

Deze micro-credential vindt plaats in het eerste semester. 

Toelatingsvoorwaarden

Voor dit opleidingsonderdeel zijn geen toelatingsvoorwaarden van toepassing.