KMO-portefeuille

FEB Academy is als opleidingsinstituut voor levenslang leren van de Universiteit Gent erkend als dienstverlener KMO-Portefeuille voor opleiding met erkenningsnummer DV.O103194. 

Wat is de kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer en beoefenaar van een vrij beroep – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. 

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is € 7.500 steun.

Meer info vindt je op: Kmo-portefeuille | Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio.be)

Hoe aanvragen?

1. Je schrijft je in voor een opleiding via de website van de academie voor levenslang leren. Na inschrijving ontvang je een e-mail met daarin jouw bestelbevestiging. Wat later zal je ook een e-mail ontvangen vanwege de UGent (betaalverzoek@ugent.be) met de factuur toegevoegd als bijlage.

BELANGRIJK: Als je gebruik wil maken van de KMO-portefeuille, mag je deze factuur niet rechtstreeks betalen aan de UGent.

2. Je doet online de subsidieaanvraag op kmo-portefeuille.be ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Het erkenningsnummer van de UGent voor de opleidingen in het kader van levenslang leren is DV.O103194. (De O na DV. is een klinker en niet het cijfer nul, de tweede 0 is wel het cijfer nul) 
 

3. Na de aanvraag stort je jouw eigen aandeel van de cursusprijs naar de financiële partner van de overheid Sodexo.
 

4. De Vlaamse Overheid stort het resterende percentage in jouw KMO-portefeuille.
 

5. Vergeet als allerlaatste stap niet om via de website kmo-portefeuille.be opdracht tot betaling (doorstorting) te geven wanneer het totale bedrag (100%) in de KMO-portefeuille zit.

BELANGRIJK: Bij deze stap vermeld je het nummer (factuurnummer: begint met 75 en bestaat uit 10 cijfers) van de factuur die je ontving van de UGent (betaalverzoek@ugent.be).