De jaarrekening van vzw's en stichtingen

EB22_Vanhee_2022_De jaarrekening van vzw's en stichtingen
Nederlands

Grondige bespreking van de jaarrekening van vzw's en stichtingen

In vzw's en stichtingen wordt de jaarrekening langzaam maar zeker een vertrouwd begrip. Meer en meer wordt het ook actiever gebruikt als een (financieel) managementinstrument. Toch is het voor velen nog een abstract begrip en wordt de jaarrekening vaak goedgekeurd zonder kennis van zaken bij de betrokkenen.  Soms wordt het ook nog aanzien als een louter administratieve last, terwijl een jaarrekening, indien opgemaakt volgens de regels van de kunst, een schat aan informatie bevat omtrent de (financiële) werking van de vzw of stichting.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot bestuurders, leidinggevenden (coördinatoren, directeurs, managers, projectverantwoordelijken,…) als medewerkers van financiële diensten van vzw's en stichtingen. Deze opleiding is ook uiterst geschikt om nieuwe medewerkers op de financiële dienst kennis te laten maken met de jaarrekening van een vzw of stichting. Ook voor medewerkers van toezichthoudende/subsidiërende overheden die in het kader van hun toezicht of afrekeningsdossier in contact komen met de jaarrekeningen van vzw's en stichtingen, kan deze opleiding bijdragen tot een beter begrip en inzicht in deze rapportering. Voor het volgen van deze opleiding is geen boekhoudkundige voorkennis vereist.

Tijdens deze opleiding worden aan de hand van het gestandaardiseerd volledig (VOL), verkort (VKT) en micro (MIC) model van de jaarrekening, zoals opgelegd door de Nationale Bank van België (Afdeling Balanscentrale), de verschillende onderdelen van de jaarrekening in detail besproken. Concreet zullen volgende aspecten aan bod komen:

  • de elementen die toelaten de vzw of stichting te identificeren;
  • de verschillende rubrieken van de balans;
  • de verschillende rubrieken van de resultatenrekening;
  • de resultaatverwerking (o.a. aanleggen van bestemde fondsen);
  • de verschillende toelichtingen bij de balans en resultatenrekening (o.a. relaties met verbonden entiteiten en bestuurders);
  • de verschillende rubrieken van de sociale balans;
  • de samenvatting van de waarderingsregels;
  • het verslag van de commissaris
  • de opgave van de bijkomende inlichtingen die moeten worden verstrekt; en
  • het jaarverslag

Niet het kunnen voeren van de boekhouding staat in deze opleiding centraal, maar wel het kunnen lezen en interpreteren van het eindproduct ervan, zijnde de jaarrekening.

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het aantal deelnemers beperkt tot 15 per sessie. De deelnemers wordt gevraagd om tijdens de sessie over een jaarrekening van een (hun) vzw of stichting te beschikken zodat deze interactief kan gebruikt worden tijdens de opleiding. Zodoende kan tijdens de opleiding reeds de theorie aan de praktijk gekoppeld worden.

Praktisch

De deelnamekost bedraagt € 375,00 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, en, in geval van on campus, broodjeslunch en koffiepauze.

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee, die als wetenschappelijk medewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee is o.a. medeauteur van het Vzw-jaarrekeningzakboekje (Kluwer, ISBN 978 90 4654 059 6) en auteur van diverse artikels in de nieuwsbrief 'VZW Actueel' (Larcier Business) en heeft ondertussen in het kader van diverse onderzoeks- en adviesprojecten een ruime ervaring opgebouwd in de vzw-sector.

Voor inhoudelijke vragen m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be.

Na ontvangst en verwerking van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Na inschrijving wordt u elektronisch de factuur toegestuurd. Het documentatiemateriaal, en een MS Teams link in geval van online sessie, wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Na afloop van de opleiding wordt een attest van deelname uitgereikt en op het platform ter beschikking gesteld. Daarnaast krijgt u als deelnemer een evaluatieformulier om feedback te geven op deze opleiding.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen. De academie kan steeds de opleiding annuleren wanneer er een beperkt aantal deelnemers zijn.

Schrijf je hier in

De jaarrekening van vzw's en stichtingen - 01/10/2024

Beschrijving

On campus. 

Onder de middag wordt voorzien in een broodjeslunch.

Inschrijven

Prijs
€ 375,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)