Performance management (voorinschrijving)

EB23_Decramer_2021_Performance management
Nederlands

Performance management anno 2021 

Het gebruik van performance management is al jaren het onderwerp van debat. Veel organisaties stappen af van bestaande praktijken in performance management en installeren nieuwe methodes en nieuwe praktijken om het functioneren van medewerkers te plannen, op te volgen en te evalueren. Deze nieuwe praktijken van performance management zouden beter werken, maar welke praktijken werkten eigenlijk niet in het verleden? Zijn deze nieuwe praktijken effectiever dan de oude? En wat betekent effectiviteit in deze kwestie?

Voor wie?

Leidinggevenden/teamleiders

We behandelen (employee) performance management als HRM-systeem. We focussen op de kenmerken van een effectief systeem (wat houdt een ‘effectief ’ systeem in?) en bekijken hoe organisaties en leidinggevenden de prestaties van medewerkers optimaal kunnen aansturen, monitoren en evalueren. Een cruciale vraag hierbij zal zijn of dergelijke performance management systemen niet haaks staan op het welbevinden van de medewerker binnen de organisatie. Performance management systemen leggen volgens velen te veel de nadruk op prestaties, of efficiëntie en resultaten en kunnen een negatieve invloed hebben op tevredenheid en welbevinden van de medewerker.

Op deze vormingsdag maakt de cursist tevens kennis met een nieuwe, gewijzigde vorm van performance management met een focus op ontwikkelingsgerichte doelen voor de medewerker en op continue en constructieve feedback, op coaching, op communicatie én op de inbedding van dit alles in het kader van de duurzame loopbaan.

De cursist krijgt een inleiding in de nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied en we bieden recente inzichten uit onderzoek aan. Dit wordt aangevuld met een assessment waarbij deze nieuwe systemen van performance management worden behandeld.

Praktisch

De deelnamekost bedraagt € 350 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief broodjeslunch en koffiepauze. Indien de omstandigheden het toelaten wordt deze dagopleiding georganiseerd in de gebouwen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door Prof. dr. Adelien Decramer die verbonden is aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van Universiteit Gent. Hier doceert ze onder meer Communicatie- en organisatiegedrag, Organisatietheorie en Organisatiemanagement. Ze publiceerde verschillende artikels over HRM en organisation and mangement theory in internationaal erkende toptijdschriften zoals Journal of Business EthicsReview of Public Personnel AdministrationInternational Journal of Human Resource Management en Public Administration.

Voor deze opleiding wordt gewerkt met een systeem van voorinschrijvingen.

Na ontvangst en verwerking van je voorinschrijving sturen wij je een elektronische bevestiging hiervan. Van zodra er 8 voorinschrijvingen zijn, krijg je van ons een e-mail met de opleidingsdatum en de link om als eerste definitief in te schrijven voor de opleiding.

Voorinschrijven voor deze opleiding kan je hier.

Na ontvangst en verwerking van de definitieve inschrijving sturen wij je opnieuw een elektronische bevestiging hiervan (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt je de factuur toegestuurd en, in het geval van een online sessie, een Microsoft Teams link om toegang te krijgen tot de online opleiding. Het documentatiemateriaal wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Na afloop van de opleiding wordt een attest van deelname uitgereikt en per email toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.