Voorinschrijving

Naam
Mail
Opleiding
De International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)
Performance management
Meten en beheersen van overhead
Knelpuntboekingen bij lokale en provinciale besturen
De financiële gezondheid van vzw's en stichtingen
Het gebruik van steekproeven in controlewerkzaamheden
Interne controle/organisatiebeheersing
Knelpuntboekingen bij vzw's en stichtingen
keuze opleidingen die met voorinschrijving werken