Micro-credential integriteitsmanagement

FCINMA_EB25_MC_Integriteitsmanagement
Nederlands

Integriteit is essentieel om sterke instellingen uit te bouwen. Integriteit zorgt ervoor dat: organisaties werken in het belang van alle stakeholders, de economie productiever wordt, de publieke sector efficiënter gaat werken. Het leidt tot herstel van het vertrouwen van stakeholders in de publieke instellingen en private organisaties.

Het doel van deze cursus is de studenten/deelnemers kritisch te laten nadenken over vragen inzake integriteit in de publieke en de private sector, zelf kennis te laten maken met alle instrumenten en processen van een integriteitsmanagement en leren ermee aan de slag te gaan door een beleid te ontwikkelen op maat van een bestaande organisatie.

Inhoud

1) Inleiding:- begrippenkader: ethiek, integriteit, ... - Ethische stromingen: Kantianisme, Utilitarisme, deugdethiek, universele ethiek versus het cultureel relativisme- De betekenis, gelijkenissen en verschilpunten van integriteit in politiek, in de publieke en de private sector.

2) Integriteitsschendingen: actieve en passieve corruptie – belangenconflicten – fraude misbruik van de middelen van de organisatie – lobbyen – draaideurconstructies - …

3) de oorzaken van integriteitsschendingen op micro – meso – macro-niveau.

4) van integriteitsbeleid naar integriteitsmanagement binnen organisaties: integriteitsrisicoanalyse – preventie – compliance - gedragscodes op maat – integer -  leiderschap - detectie van inbreuken: whistleblowing - forensische audit – sanctionering - beleid inzake welzijn op het werk.

5) specifieke topics: privacybescherming – integriteit in sport - compliance in de financiële sector, …

Leerresultaten

1) De risico's voor integriteitsschendingen kunnen detecteren

2) Een eigen mening formuleren en argumenteren

3) Een goed gestructureerde uiteenzetting geven

4) De ethische elementen in een constellatie opsommen en benoemen: de processen,  structuur en de instrumenten.

5) Een eigen ethische positionering formuleren.

6) Een integriteitsbeleid op maat van een organisatie ontwikkelen

Wie intekende voor de micro-credential sluit het programma af met twee workshops waarbij we dieper ingaan op actuele thema's in de praktijk van het integriteitsmanagement. Workshop 1 gaat over belangenconflicten. Workshop 2 is gericht op het omgaan met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.  

De micro-credential volgt hetzelfde stramien als de reguliere opleidingsonderdelen. 

De lessen gaan door op donderdag van 16u tot 19u tijdens het eerste semester.

De workshops gaan door op donderdag 11/01 en donderdag 18/01 van 16u tot 19u. 

Inschrijven voor deze micro-credential kan eenvoudig via deze pagina. Meer info vind je via de studiekiezer

Schrijf je hier in

Micro-credential integriteitsmanagement

Beschrijving

Deze micro-credential vindt plaats in het eerste semester. 

Toelatingsvoorwaarden

Voor dit opleidingsonderdeel zijn geen toelatingsvoorwaarden van toepassing.