Micro-credential Inleiding tot financiële rapportering en boekhoudtechniek

FCIFRB_EB22_De Wielemaker_Inleiding tot financiële rapportering en boekhoudtechniek
Nederlands

De cursus heeft als doel de student de basis van financiële rapportering aan te leren. De algemene boekhoudtechnieken worden aangewend en aangeleerd zodat de student deze in nieuwe situaties kan toepassen.  In deze cursus wordt de balansmethode, de grootboekmethode en de journaalmethode uiteengezet. De theorie wordt aan de hand van voorbeeldoefeningen uitgelegd, zodat de studenten de boekhoudtechniek vlot leren gebruiken. Oefeningen (inclusief oplossingen) kunnen gemaakt worden op Edumatic.

Leerresultaten

1. De techniek van het dubbel boekhouden kunnen toepassen 

2. Belgische boekhoudwetgeving en de daarmee verbandhoudende wetgeving correct kunnen toepassen

3. De verschillende ondernemingstransacties (aankopen, verkopen, personeel, investeringen, financiering, inventaris, resultaatbepaling, resultaatbestemming) in een handelsonderneming kunnen registreren

4. De relatie tussen de verschillende onderdelen van balans, resultatenrekening en toelichting begrijpen en deze onderdelen begrijpen en uitleggen

5. De studenten kunnen een boeking correct noteren op zowel een T-rekening als in een journaalpost waarbij alle elementen aanwezig zijn: rekeningnummer, omschrijving van de rekening, juiste bedragen en omschrijving van de boeking.

  • Hoorcollege 30 u

Inschrijven voor deze micro-credential kan eenvoudig via deze link. Meer info vind je via de studiekiezer. 

Schrijf je hier in

Micro-credential Inleiding tot financiële rapportering en boekhoudtechniek

Beschrijving

Deze micro-credential vindt plaats in het eerste semester. 

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen bijzondere begincompetenties vereist.