De financiële gezondheid van vzw's en stichtingen

EB22Vanhee_22_De financiële gezondheid van vzw's en stichtingen
Nederlands

Beoordeling en opvolging van de financiële gezondheid van vzw's en stichtingen

Vzw's en stichtingen worden in eerste instantie opgericht om bepaald maatschappelijke doelstellingen na te streven. Winst maken mag bij vzw's en stichtingen geen doel op zich zijn. Maar koken kost geld. Hoe goed een vzw of stichting haar maatschappelijke doelstellingen ook bereikt, haar uiteindelijk leefbaarheid (continuïteit) zal bepaald worden door haar financiën.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot bestuurders, leidinggevenden (coördinatoren, directeurs, managers, projectverantwoordelijken,…) als medewerkers van financiële diensten van verenigingen en stichtingen betrokken bij het algemeen beleid van de vzw of stichting. Daarnaast richt deze opleiding zich ook tot medewerkers van toezichthoudende en subsidiërende overheden die de financiële toestand van vzw's en stichtingen monitoren.  Om deze opleiding te volgens is een basiskennis van het boekhouden en de jaarrekening vereist.

Tijdens deze opleiding worden aan de deelnemers een aantal technieken en een uitgebreide set van paramaters en ratio’s aangereikt die hen in staat moeten stellen de algemene financiële toestand van hun instelling beter te kunnen inschatten zowel op korte als lange termijn.

Vooreerst zullen enkele klassieke technieken (bv. kasstroomanalyse, horizontale analyse, verticale analyse), parameters (bv. cashflow, EBITDA, nettobedrijfskapitaal, autofinancieringsmarge, …) en ratio’s (liquiditeitsratio’s, solvabiliteitsratio’, …) worden besproken zoals deze ook gekend zijn in de vennootschapswereld. De beoordeling van de financiële toestand van een vzw of stichting verschilt echter in bepaalde opzichten fundamenteel van vennootschappen. Daarom worden er bij de bespreking van deze technieken, waar nodig, kanttekeningen gemaakt omtrent hun toepasbaarheid/interpretatie in de context van vzw's en stichtingen.

Daarnaast besteedt de opleiding ook aandacht aan een aantal parameters en ratio’s die specifiek zijn voor vzw's en stichtingen (bv. subsidieafhankelijkheid) en wordt ingegaan op het thema reservevorming.

Tijdens de opleiding wordt de nodige tijd voorzien om de deelnemers toe te laten deze technieken, knipperlichten en ratio’s toe te passen en te interpreteren voor hun eigen organisatie.

Praktisch

De deelnamekost bedraagt € 325,00 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, en in geval van on campus, broodjeslunch en koffiepauzes.

Voor BSAE leden wordt een korting van 10% op de deelnamekost voorzien. Deze korting wordt toegepast in het winkelmandje.

Indien de omstandigheden het toelaten wordt deze opleiding georganiseerd in de gebouwen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van 9u tot 16u. Mocht door omstandigheden het niet mogelijk zijn deze opleiding on campus te organiseren, gaat de opleiding online door via MS Teams. 

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee die als senior wetenschappelijk medewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee is medeauteur van het Vzw-jaarrekeningzakboekje (Kluwer, ISBN 978 90 4654 059 6), auteur van diverse artikels in de nieuwsbrief 'VZW Actueel' (Larcier Business)  en heeft ondertussen in het kader van diverse onderzoeks- en adviesprojecten een ruime ervaring opgebouwd in de vzw-sector.

Voor inhoudelijke vragen m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be.

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het aantal deelnemers beperkt tot 15 per sessie.

Na ontvangst en verwerking van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Na inschrijving wordt u elektronisch de factuur toegestuurd. Het documentatiemateriaal, en een MS Teams link in geval van online sessie, wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Na afloop van de opleiding wordt een attest van deelname uitgereikt en op het platform ter beschikking gesteld. Daarnaast krijgt u als deelnemer een evaluatieformulier om feedback te geven op deze opleiding.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

Schrijf je hier in

De financiële gezondheid van vzw's en stichtingen - 15/03/2023

Opmerkingen

On campus. Indien de omstandigheden het niet toelaten de opleiding on campus te organiseren zal de opleiding online via MS Teams doorgaan.

Over de middag wordt voorzien in een broodjeslunch.

BSAE leden genieten een uitzonderingsprijs en ontvangen 10% korting op het inschrijvingsgeld. In het winkelmandje vinkt u als BSAE lid 'uitzonderingsprijs' aan en selecteert 'BSAE-lid' in het menu om de korting te verrekenen. 

Inschrijven

Prijs
€ 325,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)