Autonome gemeentebedrijven en btw

EB22Ruysschaert2021_AGB en BTW
Nederlands

AGB’s nemen een bijzondere plaats in buiten het btw-stelsel. Met welke bijzondere regels moet er rekening worden gehouden bij de oprichting en werking van een AGB?

Voor wie?

Al degenen die betrokken zijn bij het bestuur en de werking van een AGB.

In dit seminarie wordt het AGB gesitueerd  binnen het btw-landschap. Komen aan bod :

- Btw-belastingplicht voor autonome gemeentebedrijven

- Soorten btw-belastingplichtigen

- Het btw-statuut van autonome gemeentebedrijven

- Gemeentelijke verzelfstandiging (Intern verzelfstandigd agentschap, Het autonoom gemeentebedrijf en extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (private EVA))

- Voordelen van het functioneren via een autonoom gemeentebedrijf

- Werkelijk gebruik door een gemengde belastingplichtige : overgang van een belaste sector naar een vrijgestelde sector en omgekeerd

- Kan de aanvraag voor het werkelijk gebruik worden ingediend in het kader van het antwoord op een correctieopgave inzake btw?

- Terugwerkende kracht van de regel van het werkelijk gebruik

- Het ter beschikking stellen van sportinfrastructuur door een AGB, de zaak Stade de Varenne : met of zonder btw?

- Verhuur van zalen door openbare besturen aan lokale sportclubs of aan diverse verenigingen met het oog op de organisatie van culturele of recreatieve activiteiten : onroerende verhuur of niet?

- Autonome gemeentebedrijven : invloed van de vrijstellingen van art. 44 W.BTW op het recht op aftrek van de voorbelasting

- Is een gemeente belastingplichtig voor de terbeschikkingstelling van personeel aan een ander publiekrechtelijk lichaam?

- Btw-gevolgen van het verkrijgen van subsidies

- De werking van de kostendelende vereniging in een notendop en de toepassing bij intergemeentelijke samenwerking

- Onroerende verhuur en andere contracten van ter beschikkingstelling van een onroerend goed

Praktisch

De deelnamekost bedraagt € 130,00 (vrijgesteld van BTW) per persoon. Indien de omstandigheden het toelaten wordt deze opleiding van een halve dag georganiseerd in de gebouwen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door Stefan Ruysschaert die als gastdocent verbonden is aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent, vakgroep Accountancy, bedrijfsfinanciering en fiscaliteit. Hij is adviseur bij de FOD Financiën en is auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. Daarnaast is hij o.a. redactielid van Fiscalnet en het Tijdschrift Huur en plaatsvervangend lid van de stagecommissie van het BIBF.

Deze opleiding wordt ingepland in het voorjaar 2022.

Voor deze opleiding wordt gewerkt met een systeem van voorinschrijvingen.

Na ontvangst en verwerking van je voorinschrijving sturen wij je een elektronische bevestiging hiervan. Van zodra er 8 voorinschrijvingen zijn, krijg je van ons een e-mail met de opleidingsdatum en de link om als eerste definitief in te schrijven voor de opleiding.

Voorinschrijven voor deze opleiding kan je hier.

Na ontvangst en verwerking van de definitieve inschrijving sturen wij je opnieuw een elektronische bevestiging hiervan (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt je de factuur toegestuurd en, in het geval van een online sessie, een Microsoft Teams link om toegang te krijgen tot de online opleiding. Het documentatiemateriaal wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Na afloop van de opleiding wordt een attest van deelname uitgereikt en per email toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Autonome gemeentebedrijven en btw

Online beschikbaar
Beschrijving

Omwille van de nieuwe maatregelen via MS Teams.

Een nieuwe sessie in 2022 wordt ingepland.

Inschrijven

Prijs
€ 130,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)