Opzet van een analytische kostencalculatie in een non-profit context

EB22_Hoozée_2022_Opzet van een analytische kostencalculatie in een non-profit context
Nederlands

De algemene boekhouding groepeert kosten per soort (bv. diensten en diverse goederen, personeelskosten, afschrijvingen). Omdat deze informatie geglobaliseerd is en geen splitsing toelaat per verantwoordelijke, kan deze classificatie niet worden gebruikt als controle- en beheersingsmiddel.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot de financiële verantwoordelijken als de directieleden, coördinatoren, leidinggevenden en andere beleidsmedewerkers die nauw betrokken zijn bij de financiële administratie van hun organisatie en een algemene boekhoudkundige voorkennis hebben.

Het doel van deze opleiding is om inzicht te geven in de wijze waarop een analytische kostenregistratie kan worden uitgebouwd, in het bijzonder in een non-profit context.

Deelnemers zullen leren een analytische kostencalculatie op te zetten die toelaat kostensoorten op een systematische manier toe te wijzen aan kostenplaatsen (verantwoordelijkheidscentra) en aan kostendragers (bv. de verschillende dienstenpakketten die worden aangeboden).

Deze analytische kostencalculatie laat toe om periodiek (bv. maandelijks) een relevant resultaat per kostendrager te berekenen in lijn met het organigram en de missie van de organisatie.

De problematiek van geschikte sleutels voor de verdeling van overhead komt hierbij eveneens uitgebreid aan bod (bv. volumegebaseerde sleutels versus activity-based costing), alsook hoe een analytische boekhouding kan worden opgezet in functie van project- of werkingssubsidies.

Praktisch

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het maximumaantal deelnemers per sessie beperkt tot 20. 

Na ontvangst en verwerking van uw inschrijving sturen wij u een elektronische bevestiging ervan (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Voorafgaand aan de opleiding wordt u elektronisch de factuur toegestuurd en, in het geval van een online sessie, een Microsoft Teams link om toegang te krijgen tot de online opleiding. Het documentatiemateriaal wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. 

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door prof. dr. Sophie Hoozée, die werkt als hoofddocent aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent. Prof. Hoozée is een expert in analytisch boekhouden, kostprijscalculatie en beheerscontrole. Ze is auteur van verschillende handboeken en talrijke internationale wetenschappelijke publicaties. Haar onderzoek concentreert zich vooral op het ontwerp van kostprijs- en beheerscontrolesystemen in maatschappelijk belangrijke contexten.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

 

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Opzet van een analytische kostencalculatie in een non-profit context

Beschrijving

On campus indien de omstandigheden het toelaten.

Over de middag wordt voorzien in een broodjeslunch.

Inschrijven

Prijs
€ 275,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)
27/01/2022 - 09:00-16:00