Interne controle/organisatiebeheersing (voorinschrijving)

Steeds meer organisaties maken werk van de uitbouw van hun interne controle of organisatiebeheersing. Vaak gaat het hierbij in eerste instantie om het in kaart brengen van en koppelen van reeds bestaande initiatieven, om vervolgens leemte te detecteren en een bepaalde systematiek aan te brengen in het geheel zodat er sprake kan zijn van een interne controle- of organisatiebeheersingssyteem.

Ook in steeds meer regelgeving wordt het belang hiervan benadrukt (o.a. ngo-sector, Vlaamse woonzorgcentra en centra voor geestelijke gezondheidszorg, Vlaamse lokale besturen, Hogescholen en Universiteiten, …) en zien we een tendens ontstaan waarbij toezichthoudende entiteiten steeds meer autonomie geven aan instellingen voor zover deze instellingen over een adequaat en doeltreffend systeem van interne controle/organisatiebeheersing beschikken.

Desalniettemin stellen we naar aanleiding van diverse berichtgeving in de media vast dat bij veel organisaties het intern controlesysteem niet naar behoren heeft gefunctioneerd, of erger nog, er geen enkele vorm van interne controle bleek te bestaan.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot in eerste instantie tot bestuurders, leidinggevenden (coördinatoren, algemene en financiële directeurs, managers, projectverantwoordelijken,…), beleidsmedewerkers die werk willen maken van de uitbouw van aan interne controlesysteem/organisatiebeheersingssysteem in hun organisatie.

Tijdens deze opleiding wordt, vertrekkende vanuit een algemeen theoretisch (COSO) kader en geïnspireerd op een aantal praktijkcases, een algemene methodiek aangereikt voor de opzet en evaluatie van het intern controlesysteem/organisatiebeheersingssystem van organisaties met een focus op non-profit en overheidsinstellingen. Hierbij zullen o.a. volgende aspecten aan bod komen:

  • Wat is een intern controlesysteem/organisatiebeheersingssysteem, wat is het belang ervan en wat zijn de belangrijkste interne (financiële) controledoelstellingen? Wat zijn de belangrijkste componenten ervan?
  • Beoordeling van de controleomgeving
  • Risico-inschatting en opstellen van een risicomatrix
  • Implementatie van controlemaatregelen
  • Belang van informatie en communicatie
  • Belang van monitoring en sturing
  • Detectie en preventie van fraude

Tijdens de opleiding wordt de nadruk legt op intervisie zodat de deelnemers (in)zicht krijgen in hoe ander organisaties het aanpakken, welke problemen zij ondervinden en welke lessen zij geleerd hebben.

Praktisch

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het maximumaantal deelnemers voor deze opleiding beperkt tot 15.

De deelnamekost bedraagt € 275 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, en, in geval van on campus, broodjeslunch en koffiepauzes. Indien de omstandigheden het toelaten wordt deze opleiding georganiseerd in de gebouwen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van 9u tot 16u.

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee die als wetenschappelijk medewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee heeft reeds meegewerkt aan diverse projecten rond dit onderwerp en heeft hieromtrent ook reeds gelijkaardige opleidingen georganiseerd.

Voor inhoudelijke en praktische toelichting m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be.

Voor deze opleiding wordt gewerkt met een systeem van voorinschrijvingen.

Na ontvangst en verwerking van je voorinschrijving sturen wij je een elektronische bevestiging hiervan. Van zodra er 8 voorinschrijvingen zijn, krijg je van ons een e-mail met de opleidingsdatum en de link om als eerste definitief in te schrijven voor de opleiding.

Voorinschrijven voor deze opleiding kan je hier.

Na ontvangst en verwerking van de definitieve inschrijving sturen wij je opnieuw een elektronische bevestiging hiervan (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt je de factuur toegestuurd en, in het geval van een online sessie, een Microsoft Teams link om toegang te krijgen tot de online opleiding. Het documentatiemateriaal wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Na afloop van de opleiding wordt een attest van deelname uitgereikt en per email toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.